VELKOMMEN TIL

Landskapsarkitekt John Haavik MNLA

Om oss

Gjør det beste ut av tomten & hagen.
John Haavik er medlem av det Norske Landskapsarkitekters Forening (NLA).
Landskapsarkitekten kan hjelpe med å: belyse muligheter på eiendommen, identifisere ulemper eller problemer og
foreslå nye tiltak om forbedringer. Mulighetene kan være mange, som for eksempel bedre arealutnytting,
god estetikk eller kvalitetsheving osv. Problemer kan, for eksempel, omfatte terreng, klimatiske problemer,
drenering, innsyn eller støyproblemer. Det vurderes om en landskapsplan skal tegnes for hagen.
Ring oss for en ufopliktende samtale på telefon: 95 01 57 53 eller send oss en e-post: john.haavik3@getmail.no

Tjenesten omfatter

  • Befaring på eiendommen

  • Konsultasjon med grunneieren

  • Råd om muligheter, ulemper og eventuelle handlinger

  • Tilstandsvurdering

  • Kostnadsoverslag & Hageplan

  • Skriftlig forslag om muligheter for eiendommen

  • Registrering av tomteforhold og verdier

Bildegalleri

Kontakt

Informasjon

Landskapsarkitekt John Haavik MNLA

Magnus Berrføtts gate 4

5523 Haugesund 

Ruteveiledning

Skriv til oss

Hjemmeside opprettet av